جزئیات خبر

بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده توسط شرکت (آهن و فولاد ارفع)

بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده توسط شرکت (آهن و فولاد ارفع)


مبلغ فروش شرکت " آهن و فولاد ارفع " در دوره 9 ماهه منتهی به سال 97، 17.070 میلیارد ریال است. که نسبت به دوره مشابه سال قبل 119 درصد رشد نموده است. محصول شرکت آهن و فولاد ارفع ، " شمش " است که در سال 1396، 62 درصد این محصول را در داخل فروخته و مابقی را صادر نموده است. مبلغ فروش در اذر ماه سال 1397 نسبت به آبان ماه سال 97، 39 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ فروش محصول فوق در آذر ماه 27.223.520 ریال به ازای هر تن بوده این در حالسیت که نرخ فروش در آبان ماه 34.931.886 ریال به ازای هر تن بوده است. بنابراین واضح است که نرخ آذر ماه نسبت به آبان ماه 22 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است نرخ فروش 6 ماهه منتهی به سال 1397، 27.653.502 ریال به ازای هر تن بوده است. پس می توان نتیجه گیری کرد که نرخ آذر ماه نسبت به دوره 6 ماهه سال 1397نیز با افت محدودی روبرو بوده است.


مقالات مرتبط

بورس اوراق بهادار

یکشنبه 12 اسفند 1397

برچسب ها

بورس ثروت صندوق سرمایه گذاری